Wat is Ultimate?

Wat is Ultimate?

Ultimate is een dynamische en opwindende teamsport die wordt gespeeld met een frisbee. Het spel wordt gespeeld tussen twee teams van zeven spelers op een veld dat ongeveer zo groot is als een voetbalveld. Het doel van het spel is om de frisbee naar een doelzone van de tegenstander te gooien en daarbij punten te scoren.

Het spel begint met een worp van de ene kant van het veld naar de andere (de “pull”). Het team dat de frisbee vangt, begint aanvallend te spelen en probeert de frisbee over het veld te verplaatsen door de frisbee naar elkaar te gooien. Spelers mogen niet lopen met de frisbee, maar moeten het over het veld gooien naar andere spelers in hun team om vooruitgang te boeken.

Als een speler de frisbee niet vangt, of onderschept wordt door de tegenpartij, wordt de frisbee overgedragen aan het andere team. Het andere team begint dan met aanvallen en probeert de frisbee naar hun eigen doelzone te verplaatsen om punten te scoren.

Ultimate is een snel en fysiek uitdagend spel dat teamwork, vaardigheden en strategie vereist om succesvol te zijn. Het wordt over de hele wereld gespeeld en biedt een leuke en spannende manier om buiten te sporten en nieuwe mensen te ontmoeten.

Non-contact sport

Ultimate is een non-contact sport, wat betekent dat spelers elkaar niet mogen aanraken of blokkeren tijdens het spelen. Dit maakt het een veilige sport voor mensen van alle leeftijden en niveaus.

Geen scheidsrechters

In Ultimate komt er geen scheidsrechter aan te pas tijdens het spel. In plaats daarvan vertrouwen spelers op een zelfregulerend systeem genaamd de “Spirit of the Game“. Dit betekent dat spelers verantwoordelijk zijn voor het handhaven van de regels en het oplossen van conflicten tijdens het spel. Dit vereist dat spelers eerlijk en respectvol met elkaar omgaan en een goede sportiviteit tonen. Als er een conflict ontstaat, moeten de spelers samenwerken om het op te lossen en tot een overeenkomst te komen. Dit unieke aspect van Ultimate creëert een sfeer van vertrouwen, respect en fair play tussen spelers en is een van de redenen waarom de sport zo populair is geworden.

Veld

Ultimate wordt gespeeld op een veld dat je het best kan vergelijken met een rugby veld. Een rechthoekig veld met twee eindzones (zonder doelpalen weliswaar).

Het veld is 100m op 40m. De eindzones zijn beide 18 meter waardoor het eigenlijke speelveld dus 64 meter is.

Tijdens het spel

– Er mag niet gelopen worden met de schijf. Er mag wel gepivoteerd worden.
– De schijf mag enkel geworpen worden en niet doorgegeven.
– Fysiek contact is in geen geval toegelaten.
– Bij schijfbezit moet de schijf binnen tien seconden gepast worden, anders is de schijf voor de tegenstander. De verdediger telt deze tien seconden wanneer hij zich binnen drie meter van de aanvaller bevindt.
– Als de schijf de grond raakt, buiten het terrein landt of onderschept wordt door een verdediger is het een “turnover”. Dit betekent dat de verdedigende ploeg de schijf krijgt.
– Men wisselt na elk punt van speelhelft. Het team dat het laatste punt gemaakt heeft brengt de schijf opnieuw in het spel zoals beschreven in “spel starten”.

Een beeld zegt meer dan duizend woorden

Zoals bovenstaande titel beaamd krijgen vele mensen direct een beter beeld van Ultimate na het zien van een filmpje, dan ben je hier aan het juiste adres!